leikhus gjengen
 

Theatre Leikhus

is an artistic collective that consists of artists with expertise in the performing, theatrical and producing fields. We are individual artists gathered under the same name to collect knowledge and experience from each other and challenge our ideas. Our ambition is to create productions that lead audiences into comprehensive universes, where we can explore what an experience may entail.

Leikhus highly values accessible performances and performance spaces, and strives to provide this for our audience. The creation of our work relies heavily on the collective creation process - where everyone equally participates in the artistic development.  Leikhus is a company dedicated to producing relevant, contemporary and accessible theatre performances.

Teater Leikhus

er et kunstnerisk kollektiv som består av aktører med kompetanse innenfor utøvende, sceniske og produserende fagfelt. Vi er selvstendige kunstnere samlet under samme navn for å dra nytte av hverandres kunnskaper og ha et forum der vi sammen kan utvikle og utfordre våre ideer.

Vår ambisjon er å lage produksjoner som fører deg inn i et nytt og helhetlig univers, der vi kan utforske hva en opplevelse kan innebære. Leikhus jobber i et rom der alle former og innfall til formidlende scenekunst er mulig. Den kollektive arbeidsmetoden gjelder både hvordan vi organiserer oss og hvordan vi jobber på gulvet. Vi ønsker at våre forestillinger skal være tilgjengelig for et bredt publikum, samtidig som vår motivasjon er drevet av vårt engasjement for samtidsteater.