1144 - International collaboration

The Dutch director and performer Tom Jaspers - van Huijkelom and our own performer Lise Andrea Grimelund-Kjelsen has been supported by I-Portonus to work on their international theater project 1144, which has also been rewarded a residency at the Archa Theater lab programme.

1144 is a project about communication and distance. 1144 is actually the kilometeres between Lise and Tom. Tom is visiting Norway in November, so heads up! We will held a communication-workshop were we will invite artists and performers to join, so if you are interested, let us know!

i-Portunus is a project, selected and funded by the Creative Europe programme of the European Union. It supports short-term mobility of artists and culture professionals.

Lise and Tom on videochat - that’s how artists from diffrent countries are communicating these days.

Lise and Tom on videochat - that’s how artists from diffrent countries are communicating these days.

i-portunus-ce-logo.png
divadloarcha.png

LUFTBARNET

Vi har fått støtte fra Oslo teatersenter med øvingslokale til vårt nye prosjekt Luftbarnet!

Stor takk til senteret som tar frie teatergrupper som oss på alvor. Vi gleder oss til å gå inn å booke øvingsdager. I spiltter nyoppussede lokaler dessuten. Lise var nemlig på dugnad…

OTS_Logo_R.jpg
dugnad ots.jpg

KULTURNATT I HALDEN

Teater Leikhus fikk et oppdrag fra Halden Kunstforening om å lage en performance til Kulturnatt i Halden 20. september. Resultatet er Hazard. Vi gleder oss!

Hazard instagram 2.png

Verden er blitt et farlig sted. Maten vi spiser, tingene vi tar på, luften vi puster inn, selv valgene vi tar. Frykten er mørket som omgir oss. Den aller farligste er deg selv, men nest etter det? Det er meg.

"Hazard" er en performance om frykten for det ukjente.